Παρατηρήσαμε ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται. Η ιστοσελίδα του TripAdvisor μπορεί να μην εμφανιστεί σωστά.
Υποστηρίζονται τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

TripAdvisor.com.gr Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας, Προϋποθέσεις και Πληροφορίες

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα TripAdvisor.com.gr (η “Ιστοσελίδα”). Η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται αποκλειστικά για να βοηθήσει τους πελάτες στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με ταξίδια, την ανάρτηση απόψεων για θέματα σχετικά με ταξίδια, συμμετοχή σε διαδραστικά φόρουμ σχετικά με ταξίδια και για κανέναν άλλο σκοπό. Οι όροι “εμείς“, “εμάς“, “δικό μας“ και “TripAdvisor“ αναφέρονται στην TripAdvisor LLC, την TripAdvisor Ltd. και τις θυγατρικές μας καθώς και στις ιστοσελίδες μας (συλλογικά αναφερόμενες ως «TripAdvisor»). Ο όρος «εσείς» αναφέρεται στον πελάτη που επισκέπτεται την ιστοσελίδα και/ή συνεισφέρει στο περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

Αυτή η ιστοσελίδα σας προσφέρεται υπό την προϋπόθεση της αποδοχής σας χωρίς τροποποίηση οποιουδήποτε/όλων των όρων, προϋποθέσεων και σημειώσεων που παρατίθενται παρακάτω (συλλογικά, η «Συμφωνία»). Με την πρόσβαση στην/ ή τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τη συμφωνία. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τη συμφωνία. Αν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την παρούσα Ιστοσελίδα. Φροντίστε να επιστρέφετε περιοδικά σε αυτή τη σελίδα ώστε να επανεξετάζετε την πιο πρόσφατη έκδοση της Συμφωνίας. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση μας, να αλλάζουμε ή άλλως να τροποποιούμε τη Συμφωνία, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που εκτίθενται στην παρούσα, και η διαρκής πρόσβασή σας ή χρήση αυτής της Ιστοσελίδας σημαίνει ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη ή τροποποιημένη συμφωνία.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι (i) όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι αληθείς, ακριβείς, πρόσφατες και πλήρεις, (ii) εάν έχετε λογαριασμό TripAdvisor.co.uk, θα διασφαλίζετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και θα εποπτεύετε και θα είστε απολύτως υπεύθυνοι για οιαδήποτε χρήση του λογαριασμού σας από οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς και (iii) είστε 13 ετών και άνω ώστε να εγγραφείτε για την απόκτηση ενός λογαριασμού και να συνεισφέρετε στην ιστοσελίδα μας iv) νομιμοποιείστε στη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας και στη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας σύμφωνα με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκτίθενται εδώ.

Η TripAdvisor δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες οποιουδήποτε κάτω των 13 ετών. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε σε οποιονδήποτε την πρόσβαση σε αυτήν την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν, της παραβίασης αυτής της Συμφωνίας.

Η αντιγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, ανάρτηση ή αναδιανομή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της TripAdvisor. Για να ζητήσετε τη σχετική άδεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την TripAdvisor στην εξής διεύθυνση:

Director, Partnerships and Business Development
TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Email: partners@tripadvisor.co.uk

Οι χρήστες του Ιστοτόπου δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Παρ’όλα αυτά, η Ιστοσελίδα παρέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες λειτουργούν υπό και ανήκουν σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών ή εμπόρους/πωλητές. Οι τρίτοι αυτοί πιθανόν να χρεώνουν κάποιο τέλος για τη χρήση συγκεκριμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Επομένως, πρέπει να διενεργείτε οποιαδήποτε έρευνα πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη ή κατάλληλη πριν να προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξακριβώσετε εάν θα υπάρξει χρέωση. Όταν η TripAdvisor παρέχει πληροφορίες σχετικά με χρεώσεις στην Ιστοσελίδα, αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση και για λόγους πληροφόρησης. Η ΤripAdvisor κατά κανέναν τρόπο δεν εγγυάται ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ορθές ούτε φέρει ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο για περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από τέτοιους ιστοτόπους τρίτων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με την εξαίρεση των περιεχομένων που στέλνετε εσείς, το περιεχόμενο και οι πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων σε, μηνύματα, δεδομένα, πληροφορίες, κείμενα, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, χάρτες, εικόνες, λογισμικό, κωδικούς ή άλλο υλικό), καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται για την παροχή του εν λόγω περιεχομένου και πληροφοριών, ανήκει στην TripAdvisor. Συμφωνείτε να μη τροποποιήσετε με άλλο τρόπο, να μην αντιγράψετε, διανείμετε, μεταβιβάσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, δώσετε άδεια, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να μην μεταβιβάσετε, ή πωλήσετε ή μεταπωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην:

 • (i) χρησιμοποιείτε αυτήν την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό˙
 • (ii) αποκτάτε πρόσβαση, παρακολουθείτε ή αντιγράφετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες αυτής της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, spider, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε χειροκίνητη διαδικασία για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μας˙
 • iii) παραβιάζετε τους περιορισμούς σε οποιεσδήποτε επικεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ αυτής της Ιστοσελίδας ή παρακάμπτετε ή καταστρατηγείτε άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτήν την Ιστοσελίδα˙
 • (iv) κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει, ή μπορεί να επιβάλει, κατά την κρίση μας, ένα αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας˙
 • (v) θέτετε deep-links σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μας ή
 • (vi) εμφανίζετε σε "πλαίσιο" (frame), ως "καθρέπτη" (mirror), ή ενσωματώνετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε μέρος αυτής της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας˙
 • (vii) επιχειρείτε να τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσαρμόσετε, να επεξεργαστείτε, να κάνετε αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, ή αντίστροφη ανάπτυξη σε οποιαδήποτε προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται από την TripAdvisor σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η TripAdvisor πιστεύει στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία αναρτάτε στην Ιστοσελίδα θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάνετε κλικ εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Εκτιμούμε τα σχόλιά σας. Παρακαλούμε έχετε υπ’ όψιν σας ότι με την υποβολή περιεχομένου σε αυτήν την Ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναρτήσεις σε αυτήν την Ιστοσελίδα ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων κριτικών για ξενοδοχεία, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών ή άλλων που περιέχονται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες (συλλογικά, «Υποβαλλόμενο Υλικό»), χορηγείτε στην TripAdvisor και τις θυγατρικές της μη αποκλειστικό, μη υποκείμενο σε τέλη, διαρκές, μεταβιβάσιμο, ανέκκλητο και με δικαίωμα πλήρους εκχώρησης υποάδειας δικαίωμα (α) χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, διανομής, δημοσίευσης, δημιουργίας παράγωγων έργων και δημόσιας εμφάνισης και εκτέλεσης του υποβαλλόμενου υλικού σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο, είτε είναι γνωστό σήμερα είτε επινοηθεί στο μέλλον, και (β) χρήσης του ονόματος που υποβάλλετε σε σχέση με το εν λόγω Υποβαλλόμενο Υλικό. Αποδέχεστε ότι η TripAdvisor μπορεί να επιλέξει να συνδέσει τα σχόλιά σας και τις κριτικές σας με το πρόσωπό σας, κατά την κρίση μας. Επιπλέον, παρέχετε στην TripAdvisor το δικαίωμα να διώκει σύμφωνα με το νόμο κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τα δικά σας δικαιώματα ή τα δικαιώματα της TripAdvisor στο Υποβαλλόμενο Υλικό παραβαίνοντας την παρούσα Συμφωνία. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το Υποβαλλόμενο Υλικό δεν είναι εμπιστευτικό και δεν αποτελεί ιδιοκτησία.

Η TripAdvisor δεν επεξεργάζεται ή ελέγχει τα Μηνύματα των Χρηστών που αναρτώνται ή διανέμονται σε αυτή την Ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναρτώνται ή διανέμονται μέσω οποιωνδήποτε χώρων συζήτησης (chat rooms), πινάκων ανακοινώσεων (bulletin boards) ή άλλων φόρουμ επικοινωνίας και δεν θα ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για τέτοια Μηνύματα Χρηστών. Η TripAdvisor παρ’ όλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο και κατά την κρίση της να απομακρύνει χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε Μηνύματα Χρηστών και/ή Περιεχόμενα της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει φόρουμ συζήτησης, πίνακες ανακοινώσεων, υπηρεσίες υποβολής κριτικών ή άλλα φόρουμ στα οποία εσείς ή τρίτοι μπορείτε να υποβάλλετε αξιολογήσεις ταξιδιωτικών εμπειριών ή άλλο περιεχόμενο, μηνύματα, υλικά ή άλλα στοιχεία στην Ιστοσελίδα («Διαδραστικές Περιοχές»). Αν η TripAdvisor παρέχει τέτοιες Διαδραστικές Περιοχές, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των εν λόγω Διαδραστικών Περιοχών και τις χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη. Με τη χρήση οποιασδήποτε Διαδραστικής Περιοχής, συμφωνείτε ρητά να μην αναρτήσετε, ανεβάσετε, μεταδόσετε, διανείμετε, αποθηκεύσετε, δημιουργήσετε ή άλλως δημοσιεύσετε μέσω της Ιστοσελίδας ο,τιδήποτε από τα ακόλουθα:

 1. Οποιοδήποτε μήνυμα, δεδομένα, πληροφορίες, κείμενα, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ("Περιεχόμενο") που είναι ψευδές, παράνομο, παραπλανητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο, έκφυλο, υπαινικτικό κατά τρόπο άσεμνο, που αποτελεί παρενόχληση ή υποστηρίζει την παρενόχληση άλλου ατόμου, που είναι απειλητικό, που παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή τα δικαιώματα στη δημοσιότητα, που είναι υβριστικό, εμπρηστικό, δόλιο ή είναι με άλλο τρόπο αμφισβητήσιμο.
 2. Περιεχόμενο που είναι κατάφορα προσβλητικό στη διαδικτυακή κοινότητα, όπως περιεχόμενο που προωθεί τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, το μίσος ή τη φυσική βία οποιουδήποτε είδους κατά οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου.
 3. Περιεχόμενο που θα συνιστούσε, θα ενθάρρυνε, θα προωθούσε ή θα παρείχε οδηγίες για τη διεξαγωγή παράνομης δραστηριότητας, θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα, θα αποτελούσε βάση για αναζήτηση αστικής ευθύνης, θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ή που θα δημιουργούσε με άλλο τρόπο ευθύνη ή θα παραβίαζε οποιοδήποτε τοπικό, πολιτειακό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των κανόνων του US Securities and Exchange Commission (SEC) ή οποιωνδήποτε κανόνων άλλων χρηματιστηριακών οργανισμών, συμπεριλαμβάνοντας-αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά- το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), το NASDAQ, ή το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
 4. Περιεχόμενο που παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, όπως την κατασκευή ή την αγορά παράνομων όπλων, την παραβίαση της ιδιωτικής σφαίρας, ή την παροχή ή τη δημιουργία ιών υπολογιστών.
 5. Περιεχόμενο που μπορεί να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιωτικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. Πιο συγκεκριμένα, περιεχόμενο που προωθεί παράνομη ή άνευ αδείας αντιγραφή του προστατευόμενου με πνευματική ιδιοκτησία έργου ενός άλλου ατόμου, όπως είναι η παροχή πειρατικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συνδέσμων σε αυτά, η παροχή πληροφοριών για την παράκαμψη προεγκατεστημένων συσκευών προστασίας από την αντιγραφή, ή η παροχή μουσικής που έχει αποκτηθεί με πειρατεία ή συνδέσεων σε πειρατικά μουσικά αρχεία.
 6. Περιεχόμενο με το οποίο κάποιος αντιποιείται φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή με άλλο τρόπο παρουσιάζει ψευδώς σχέση με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της TripAdvisor.
 7. Μη ζητηθείσες διαφημίσεις, μαζική αλληλογραφία ή “spamming”, μετάδοση “junk mail”, αλυσιδωτών μηνυμάτων (chain letters), προεκλογικών μηνυμάτων, διαφήμιση, διαγωνισμούς, κληρώσεις, ή ανήθικες προτάσεις.
 8. Περιεχόμενο που περιλαμβάνει εμπορικές δραστηριότητες ή / και πωλήσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, όπως διαγωνισμούς, κληρώσεις, ανταλλαγές, διαφημίσεις, καθώς και συστήματα πυραμίδων.
 9. Ιδιωτικές πληροφορίες οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, επωνύμου (οικογενειακού ονόματος), διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμών κοινωνικής ασφάλισης και αριθμών πιστωτικών καρτών.
 10. Περιέχει σελίδες περιορισμένης πρόσβασης ή πρόσβασης μόνο μέσω κωδικού, ή κρυφές σελίδες (hidden pages) ή εικόνες (hidden images) (εκείνες που δεν συνδέονται με ή από άλλη προσβάσιμη σελίδα).
 11. Ιούς, κατεστραμμένα δεδομένα (corrupted data) ή άλλα επιβλαβή, αποδιοργανωτικά ή καταστρεπτικά αρχεία.
 12. Περιεχόμενο που είναι άσχετο με το θέμα του/των Διαδραστικού/ών Χώρου/ων όπου το περιεχόμενο αυτό δημοσιεύτηκε, ή
 13. Περιεχόμενο ή συνδέσεις σε περιεχόμενο που (α) παραβιάζει τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας, (β) είναι ανάρμοστο, (γ) περιορίζει ή εμποδίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από τη χρήση ή την απόλαυση των Διαδραστικών Περιοχών ή της Ιστοσελίδας, ή (δ) ενδέχεται να εκθέτει την TripAdvisor ή τις θυγατρικές της ή τους χρήστες της σε οποιονδήποτε κίνδυνο ή ευθύνη οποιασδήποτε μορφής.

Η TripAdvisor δεν αναλαμβάνει και δεν υπέχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται, αποθηκεύεται ή μεταφορτώνεται από εσάς ή από τρίτον, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ούτε είναι η TripAdvisor υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα, βλάβη της φήμης, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση, παραλείψεις, αναλήθειες, βωμολοχίες, πορνογραφία ή υβρεολόγιο που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Ως πάροχος διαδραστικών υπηρεσιών, η TripAdvisor δεν ευθύνεται για τυχόν αναφορές, δηλώσεις ή Περιεχόμενο που παρέχεται από τους χρήστες σε οποιοδήποτε δημόσιο φόρουμ, προσωπική ιστοσελίδα ή άλλη Διαδραστική Περιοχή. Αν και η TripAdvisor δεν έχει ουδεμία υποχρέωση να εξετάζει, να επεξεργάζεται ή να παρακολουθεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται ή διανέμεται μέσω οποιασδήποτε Διαδραστικής Περιοχής, η TripAdvisor διατηρεί το δικαίωμα, και έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, να απομακρύνει, να εξετάζει ή να επεξεργάζεται χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται ή αποθηκεύεται στην Ιστοσελίδα οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, και έγκειται στη δική σας ευθύνη μόνο η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η αντικατάσταση οποιουδήποτε Περιεχομένου που αναρτάτε ή αποθηκεύετε στην Ιστοσελίδα με δικό σας μόνο κόστος και έξοδα.

Εάν διαπιστωθεί ότι διατηρείτε ηθικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων αναγνώρισης της πατρότητας ή διατήρησης της ακεραιότητας έργου) στο Περιεχόμενο, δηλώνετε με την παρούσα ότι (α) δεν απαιτείτε να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε πληροφορία για την ταυτοποίηση προσώπου σε σχέση με το Περιεχόμενο, ή οποιαδήποτε παράγωγα έργα αυτού ή αναβαθμίσεις ή ενημερώσεις αυτού˙ (β) δεν έχετε αντίρρηση στη δημοσίευση, χρήση, τροποποίηση, διαγραφή και εκμετάλλευση του Περιεχομένου από την TripAdvisor ή τους αδειούχους αυτής, τους διαδόχους και τους εκδοχείς της˙ (γ) παραιτείσθε δια παντός και συμφωνείτε να μην αξιώσετε ή διεκδικήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σε σχέση με οποιοδήποτε ή με όλα τα ηθικά δικαιώματα πνευματικού δημιουργού αναφορικά με οποιοδήποτε Περιεχόμενο, και (δ) απαλλάσσετε δια παντός την TripAdvisor, και τους αδειούχους, τους διαδόχους της και τους εκδοχείς της, από οποιεσδήποτε αξιώσεις που θα μπορούσατε άλλως να εγείρετε κατά της TripAdvisor βάσει οιωνδήποτε τέτοιων ηθικών δικαιωμάτων.

Οποιαδήποτε χρήση των Διαδραστικών Περιοχών ή άλλων τμημάτων της Ιστοσελίδας που γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω παραβαίνει τους Όρους της παρούσας Ιστοσελίδας και μπορεί να συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, τη διακοπή ή την αναστολή των δικαιωμάτων σας να χρησιμοποιείτε τις Διαδραστικές Περιοχές και/ή την Ιστοσελίδα. Προκειμένου να συμμορφώνεται προς νόμιμα κυβερνητικά αιτήματα, κλήσεις ή δικαστικές εντολές, να προστατεύει τα συστήματα και τους πελάτες της TripAdvisor, ή να εξασφαλίζει την ακεραιότητα και τη λειτουργία των εργασιών και συστημάτων της, η TripAdvisor μπορεί να μεταβαίνει σε και να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που κρίνει αναγκαία ή πρόσφορη, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, πληροφορίες προφίλ χρήστη (δηλαδή όνομα, διεύθυνση email, κλπ.), διεύθυνση ΙΡ και πληροφορίες για την κυκλοφορία, το ιστορικό χρήσης και το αναρτηθέν Περιεχόμενο. Το δικαίωμα της TripAdvisor να αποκαλύπτει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία θα υπερισχύει οιωνδήποτε όρων του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της TripAdvisor.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Αν και τα περισσότερα ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών σε διεθνείς προορισμούς, ολοκληρώνονται χωρίς κάποιο συμβάν, το ταξίδι σε κάποιους προορισμούς ενδέχεται να ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλους. Η TripAdvisor παροτρύνει τους ταξιδιώτες να ερευνούν και κοιτάζουν τις απαγορεύσεις ταξιδίων, τις προειδοποιήσεις, τις ανακοινώσεις και τους οδηγούς που εκδίδει η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ευρωπαική Ένωση (ΕΕ) και οι κυβερνήσεις των χωρών των προορισμών πριν να προβείτε σε κράτηση ταξιδίου σε διεθνείς προορισμούς.

ΠΑΡΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ, Η TRIPADVISOR ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ Η ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΔΕΝ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Η ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Η ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η TRIPADVISOR, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΟΙ «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR») ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΦΑΛΜΑ Η ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ, ΠΤΗΣΕΩΝ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ, ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΚΛΠ)

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ) Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ Ή ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR. ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΑΝΕΥ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ‘Η ΟΡΟ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ, ΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (SERVERS) Ή ΚΑΘΕ EMAIL ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η TRIPADVISOR ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

Η TRIPADVISOR ΕΠΙΣΗΣ ΡΗΤΩΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

ΤΙΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ Ή ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR (ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ, ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ Ή ΚΑΘΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΡΔΩΝ, ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΓΝΩΜΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ˙ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ (ΜΕ LINK) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ˙ Ή ΩΣ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ) ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η TRIPADVISOR ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΩΝ.

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

Ο περιορισμός της ευθύνης αντικατοπρίζει την κατανομή του κινδύνου μεταξύ των μερών. Οι περιορισμοί που ορίζονται στο τμήμα αυτό θα συνεχίζουν να ισχύουν και θα εφαρμόζονται ακόμη και αν κάποιος από τους όρους που περιέχεται στο παρόν κριθεί ότι έχει αποτύχει από τον ουσιώδη σκοπό του. Οι περιορισμοί της ευθύνης που αναφέρονται στους παρόντες όρους ισχύουν προς όφελος των Εταιρειών του Ομίλου Μέσων της TripAdvisor.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπίζεσθε και να αποζημιώνετε την TripAdvisor και τους συνεργάτες της καθώς και οιονδήποτε εκ των εκπροσώπων, διευθυντών, υπαλλήλων και αντιπροσώπων της από και για οποιαδήποτε αξίωση, βάση αγωγής, αίτηση, απαίτηση, απώλεια, ζημία, πρόστιμα, ποινές ή άλλα κόστη ή έξοδα οιουδήποτε είδους ή φύσης συμπεριλαμβάνοντας, αλλά χωρίς περιορισμό, των ευλόγων νομικών και λογιστικών αμοιβών, που εγείρουν τρίτοι ως αποτέλεσμα:

 • (i) της παράβασης από μέρους σας της Συμφωνίας αυτής ή των εγγράφων που αναφέρονται σε αυτήν,
 • (ii) της παραβίασης οιουδήποτε νόμου ή της προσβολής των δικαιωμάτων τρίτου, ή
 • (iii) της χρήσης από μέρους σας της Ιστοσελίδας αυτής.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα αυτή ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους σε ιστοσελίδες που λειτουργούν υπό άλλους πλην της TripAdvisor. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί παρέχονται για την αναφορά σας και μόνο. Δεν ελέγχουμε τις ιστοσελίδες αυτές και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενά τους ή για το απόρρητο ή άλλες πρακτικές των ιστοσελίδων αυτών. Περαιτέρω, έγγειται σε εσάς να λαμβάνετε προφυλάξεις για να εξασφαλίζετε ότι οποιοιδήποτε σύνδεσμοι που επιλέγετε ή λογισμικό που μεταφορτώνετε (είτε από την Ιστοσελίδα αυτή είτε από άλλους ιστοχώρους) είναι απαλλαγμένα από στοιχεία όπως ιούς, worms, trojan horses, ελαττώματα και άλλα στοιχεία με περιεχόμενο που καταστρέφει. Το ότι διατίθενται υπερσύνδεσμοι στις ιστοσελίδες αυτές δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε το περιεχόμενο στις ιστοσελίδες αυτές ούτε ότι συνδεόμαστε με τους διαχειριστές τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να σας ζητήσει ιστοσελίδα τρίτου να συνδέσετε το προφίλ σας στην TripAdvisor με το προφίλ σε άλλη ιστοσελίδα τρίτου. Η σχετική επιλογή σας είναι εντελώς προαιρετική, και η απόφαση να επιτρέπετε τη σύνδεση αυτών των πληροφοριών μπορεί να ανακληθεί (στην ιστοσελίδα του τρίτου) οποτεδήποτε.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εκτός αν άλλως ορίζεται, το υλικό στις ιστοσελίδες παρουσιάζεται με μοναδικό σκοπό την παροχή πληροφοριών και την προώθηση των υπηρεσιών της TripAdvisor, των ιστοσελίδων της, των συνεργατών της και άλλων προϊόντων που διατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τις περιοχές της, τα εδάφη της και τις περιοχές επιρροής της. Οι ιστοσελίδες TripAdvisor ελέγχονται και λειτουργούν υπό την TripAdvisor από τα γραφεία της στην Πολιτεία της Μασαχουσέτης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η TripAdvisor δεν εγγυάται ότι το υλικό στις ιστοσελίδες TripAdvisor είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο προς χρήση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όσοι επιλέγουν να μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα TripAdvisor από χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών θα το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία, εάν και στον βαθμό που εφαρμόζονται οι τοπικοί νόμοι. Λογισμικό που προέρχεται από τις ιστοσελίδες της TripAdvisor υπόκειται επιπλέον στους ελέγχους εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Κανένα λογισμικό από τις ιστοσελίδες TripAdvisor δεν μπορεί να μεταφορτωθεί ή άλλως να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί (α) στην (ή σε υπήκοο ή κάτοικο αυτών) Κούβα, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Βόρεια Κορέα, στο Ιράν, στη Συρία, ή κάθε άλλη χώρα στην οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό αγαθών, ή (β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στη λίστα ειδικώς ορισμένων υπηκόων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (U.S. Treasury Department List of Specially Designated Nationals) ή τον Πίνακα Εντολών Άρνησης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ (U.S. Commerce Department’s Table of Deny Orders). Χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες TripAdvisor, δηλώνετε και εγγυάσθε ότι δεν ευρίσκεσθε, δεν είστε υπό τον έλεγχο, ή δεν είστε υπήκοος ή κάτοικος οιασδήποτε από αυτές τις χώρες ή δεν βρίσκεστε στις λίστες αυτές.

Οποιοδήποτε λογισμικό που είναι διαθέσιμο προς μεταφόρτωση από τις ιστοσελίδες της TripAdvisor (το «Λογισμικό») είναι πνευματική ιδιοκτησία της TripAdvisor, ή των συνεργατών της TripAdvisor, ή λογισμικό που ανήκει σε τρίτους ώς αναφέρονται στην οικεία θέση. Η χρήση του Λογισμικού αυτού διέπεται από τους όρους της σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη, εάν υπάρχει, η οποία συνοδεύει, ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό («Σύμβαση άδειας χρήσης»). Ενδέχεται να μην μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Λογισμικό που συνοδεύεται ή περιλαμβάνει Σύμβαση άδειας χρήσης εκτός εάν συμφωνήσετε πρώτα με τους όρους της Σύμβασης άδειας χρήσης. Για κάθε Λογισμικό που διατίθεται προς μεταφόρτωση στην Ιστοσελίδα αυτή και δεν συνοδεύεται από Σύμβαση άδειας χρήσης, παρέχουμε με το παρόν προς τον χρήστη περιορισμένη, προσωπική, μη μεταβιβαστή άδεια χρήσης του Λογισμικού ώστε να βλέπετε ή να χρησιμοποιείτε άλλως την Ιστοσελίδα αυτή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις και για κανέναν άλλο σκοπό.

Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι κάθε Λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, κάθε κώδικα HTML, XML και JAVA και έλεγχο Active X που περιέχονται στην Ιστοσελίδα αυτή, ανήκει στην TripAdvisor, και/ή στους συνεργάτες της, και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού απαγορεύεται ρητώς, και μπορεί να συνεπάγεται σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) Ή ΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ‘Η ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Οι νομισματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διάφορες δημοσίως διαθέσιμες πηγές και πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες γραμμές μόνο. Οι ισοτιμίες δεν επαληθεύονται ως ακριβείς, και οι πραγματικές ισοτιμίες μπορεί να διαφέρουν. Οι ισοτιμίες ενδέχεται να μην ενημερώνονται καθημερινά. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την εφαρμογή αυτή θεωρούνται ακριβείς, αλλά η TripAdvisor, και/ή οι συνεργάτες της δεν δηλώνουν ή εγγυώνται την ακρίβεια αυτών. Όταν χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες αυτές για οποιονδήποτε οικονομικό σκοπό, σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε εξειδικευμένο επαγγελματία για να επαληθεύετε την ακρίβεια των νομισματικών ισοτιμιών. Δεν επιτρέπουμε τη χρήση των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε σκοπό άλλον από την προσωπική σας χρήση, και απαγορεύεται ρητώς να μεταπωλείτε, επαναδιανέμετε και να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες αυτές για εμπορικούς σκοπούς.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Τμήματα του λογισμικού για κινητές συσκευές TripAdvisor ενδέχεται να περιέχουν υλικό προστατευόμενο με πνευματικά δικαιώματα, η χρήση του οποίου αναγνωρίζεται από το Tripadvisor. Επίσης, υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι που ισχύουν για τη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών για κινητές συσκευές του TripAdvisor. Επισκεφτείτε τους Όρους χρήσης για κινητές συσκευές για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις αναφορικά με συγκεκριμένες εφαρμογές για κινητές συσκευές του TripAdvisor.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας αυτής είναι πνευματική ιδιοκτησία της TripAdvisor: ©2016 TripAdvisor. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Η TripAdvisor δεν ευθύνεται για περιεχόμενο σε ιστοσελίδες που λειτουργούν από μέρη διάφορα της TripAdvisor. Η λέξη TRIPADVISOR, το λογότυπο της κουκουβάγιας και όλα τα λοιπά ονόματα ή σλόγκαν προϊόντων ή υπηρεσιών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αυτή είναι καταχωρημένα σήματα και/ή σήματα χρήσης της TripAdvisor και/ή των προμηθευτών της ή των αδειούχων της, και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αποτελέσουν αντικείμενο απομίμησης ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της TripAdvisor ή του κατά περίπτωση δικαιούχου του σήματος. Επιπροσθέτως, η συνολική εντύπωση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των επικεφαλίδων σελίδων, των γραφικών, των εικονιδίων και των κειμένων, είναι σήμα υπηρεσιών, σήμα και διακριτικό γνώρισμα της TripAdvisor και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αποτελέσουν αντικείμενο απομίμησης ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της TripAdvisor. Όλα τα λοιπά σήματα, καταχωρημένα σήματα, ονόματα προϊόντων και επωνυμίες ή λογότυπα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους τους. Αναφορά σε οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες, με διακριτικό τίτλο, σήμα, κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλως δεν αποτελεί ρητή ή σιωπηρή υποστήριξη, χορηγία ή σύσταση σχετικά με αυτά από την TripAdvisor.

Άλλα λογότυπα, ονόματα προϊόντων και επωνυμίες που αναφέρονται στην παρούσα ενδέχεται να είναι σήματα των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Πολιτική Ειδοποίησης και Απομάκρυνσης ("Take-Down") για παράνομο περιεχόμενο

Η TripAdvisor λειτουργεί βάσει πολιτικής ειδοποίησης και απομάκρυνσης ("Take-Down"). Εάν έχετε οποιαδήποτε παράπονα ή αντιρρήσεις για το υλικό ή το περιεχόμενο που περιέχουν τα Μηνύματα Χρηστών που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα αυτή, ή εάν πιστεύετε ότι το υλικό ή το περιεχόμενο που αναρτάται στην Ιστοσελίδα αυτή προσβάλλει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχετε, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως ακολουθώντας τη διαδικασία ειδοποίησης και απομάκρυνσης που διαθέτουμε. Πατήστε εδώ για να δείτε τη Διαδικασία Ειδοποίησης και Απομάκρυνσης (“Take-Down”). Μόλις ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία η TripAdvisor θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την απομάκρυνση του παράνομου περιεχομένου.

Τροποποιήσεις

Η TripAdvisor μπορεί να αλλάζει, να προσθέτει ή να διαγράφει τους Όρους αυτούς και τις Προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών ενίοτε κατά τη διακριτική της ευχέρεια, όταν το κρίνει αναγκαίο και εύλογο για νομικούς, γενικούς ρυθμιστικούς και τεχνικούς λόγους, ή λόγω αλλαγών στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή στη φύση ή τη διάταξη χώρου της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε εφεξής ότι θα δεσμεύεστε από κάθε τέτοιους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η TripAdvisor μπορεί να αλλάζει, να αναστέλλει ή να διακόπτει κάθε πτυχή των υπηρεσιών της TripAdvisor οποτεδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας στοιχείου, βάσης δεδομένων ή περιεχομένου. Η TripAdvisor μπορεί επίσης να θέτει όρια σε κάποια στοιχεία ή υπηρεσίες ή να περιορίζει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε τμήματα της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα της TripAdvisor χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη για τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, προκειμένου να εμποδίζει τυχόν μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή όπου κρίνουμε κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια ότι παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή οιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη ή ρύθμιση και όπου αποφασίζει να διακόπτει την παροχή κάποιας υπηρεσίας.

Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ TRIPADVISOR TΩΡA, Ή ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.

Γενικά

Η Ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί υπό νομικό πρόσωπο με έδρα στις ΗΠΑ και η Συμφωνία αυτή διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ. Με την παρούσα συναινείτε στην υπαγωγή στην αποκλειστική δικαιοδοσία και δωσιδικία των δικαστηρίων της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ και αποδέχεσθε την ορθότητα και την καταλληλότητα των διαδικασιών στα δικαστήρια αυτά για όλες τις διαφορές που ανακύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας αυτής. Συμφωνείτε ότι όλες οι αξιώσεις που ενδέχεται να εγείρετε κατά της TripAdvisor και προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας αυτής θα συζητούνται και θα επιλύονται σε αρμόδιο δικαστήριο που ευρίσκεται στην Πολιτεία της Μασαχουσέτης. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στον βαθμό που το εφαρμοστέο δίκαιο στη χώρα της διαμονής σας απαιτεί την εφαρμογή άλλου δικαίου και/ή δικαιοδοσίας που δεν μπορεί άλλως να αποκλεισθεί με σύμβαση.

Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται καμία κοινοπραξία, σχέση αντιπροσωπείας, συνεργασίας ή εργασίας μεταξύ υμών και των Εταιρειών του Ομίλου Μέσων της TripAdvisor και/ή των συνδεδεμένων Εταιρειών δυνάμει της Συμφωνίας αυτής ή της χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας αυτής υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία και δικονομία, και κανένας όρος αυτής της Συμφωνίας δεν περιορίζει το δικαίωμά μας να συμμορφωνόμαστε με τις προσταγές του νόμου ή άλλων κυβερνητικών ή νομικών επιταγών ή προϋποθέσεων σχετικά με τη χρήση από εσάς της Ιστοσελίδας αυτής ή πληροφοριών που παρέχονται σε εμάς ή συλλέγονται από εμάς αναφορικά με τη χρήση αυτή. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, συμφωνείτε ότι θα εγείρετε κάθε αξίωση ή αγωγή που προέρχεται ή σχετίζεται με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας αυτής εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η αξίωση ή η βάση αγωγής γεννήθηκε ή προέκυψε, άλλως θα κρίνεται ότι υφίσταται παραίτηση από αυτήν την αξίωση ή τη βάση της αγωγής.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της Συμφωνίας αυτής κριθεί ότι είναι μη ισχυρό ή άκυρο σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, συμπεριλαμβάνοντας, αλλά χωρίς περιορισμό, τις ρήτρες απαλλαγής και τους περιορισμούς από την ευθύνη που ορίζονται ανωτέρω, τότε η ανίσχυρη ή άκυρη διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια ισχυρή, έγκυρη διάταξη που ευρίσκεται εγγύτερα στον σκοπό της αρχικής διάταξης και οι λοιποί όροι της Συμφωνίας αυτής θα εξακολουθούν να ισχύουν.

Η παρούσα συμφωνία (και οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν) αποτελεί το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ υμών και της TripAdvisor σχετικά με την Ιστοσελίδα αυτή και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ή σύγχρονη επικοινωνία ή πρόταση, είτε έγινε ηλεκτρονικά, είτε προφορικά, ή εγγράφως, μεταξύ του πελάτη και της TripAdvisor αναφορικά με την Ιστοσελίδα αυτή. ‘Εντυπη μορφή της Συμφωνίας αυτής και οποιασδήποτε ανακοίνωσης δίδεται σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή σε ένδικες ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με τη Συμφωνία αυτή στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους όπως άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργούνται στο πρωτότυπο και τηρούνται σε έντυπη μορφή.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διατίθενται στη γλώσσα της Ιστοσελίδας. Οι συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις υπό τους οποίους δηλώνετε τη συμφωνία σας δεν θα αποθηκεύονται ατομικώς από την TripAdvisor.

Η Ιστοσελίδα δεν μπορεί πάντοτε να ενημερώνεται σε περιοδική ή τακτική βάση και συνεπώς δεν απαιτείται να εγγραφεί ως εκδοτικό προϊόν υπό οιονδήποτε σχετικό νόμο.

Πλαστά ονόματα εταιριών, προϊόντων, ανθρώπων, χαρακτήρων και/ή στοιχεία που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αυτή δεν προορίζονται να αντιπροσωπεύουν κανένα αληθινό πρόσωπο, εταιρεία, προϊόν ή γεγονός.

Επιφυλασσόμεθα για οιαδήποτε δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα.

Τροποποιήθηκε τη 14 Οκτωβρίου 2010.