Παρατηρήσαμε ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται. Η ιστοσελίδα του TripAdvisor μπορεί να μην εμφανιστεί σωστά.
Υποστηρίζονται τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR

Η ιστοσελίδα TripAdvisor αποτελεί διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει συστάσεις για ξενοδοχεία, θέρετρα, ξενώνες, διακοπές, ταξιδιωτικά πακέτα, ταξιδιωτικούς οδηγούς, πτήσεις, ενοικιαζόμενα διακοπών, και πολλά άλλα. Η ιστοσελίδα μας είναι μέρος του δικτύου μέσων TripAdvisor® (TripAdvisor® Media Network) που ανήκει και λειτουργεί υπό την εταιρεία TripAdvisor LLC. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω λεπτομέρειες για την TripAdvisor παρακάτω στο «Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας».

Κατανοούμε ότι η online παροχή πληροφοριών προϋποθέτει την επίδειξη μεγάλης εμπιστοσύνης από μέρους σας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την εμπιστοσύνη σας αυτή και είναι πρώτη μας προτεραιότητα να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε. Πριν την υποβολή των προσωπικών σας πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε τον Κανονισμό αυτό προσεκτικά για να μάθετε περισσότερα για την πολιτική μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς


Γενικά

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιαδήποτε πληροφορία που υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα μας ή μας παρέχετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν («προσωπικές πληροφορίες»), συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και του επωνύμου, του αριθμού τηλεφώνου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email), του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. Μπορεί επιπλέον να σας ζητήσουμε πληροφορίες για τα ταξιδιωτικά σας σχέδια, το είδος ταξιδιών και τις προτιμήσεις σας, συμπεριλαμβάνοντας και προτιμήσεις γευμάτων, επιλογή θέσης, στοιχεία για προγράμματα προνομίων σχετικά με πτήσεις/ ξενοδοχεία/ ενοικίαση αυτοκινήτων, και θέση πτήσης, αποσκευές και επιλογές σχετικά με την έκδοση εισιτηρίων. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε πληροφορίες, αλλά απαιτείται εν γένει να μας δίνετε κάποιες πληροφορίες προκειμένου να απολαμβάνετε τα προνόμια εγγεγραμμένου μέλους. Για παράδειγμα, μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να υποβάλλουν κριτική ταξιδιών, να συμμετέχουν σε φόρουμ συζητήσεων, να στέλνουν με email περιεχόμενο της ιστοσελίδας TripAdvisor στους εαυτούς τους και σε τρίτους, να έχουν πρόσβαση σε newsletters που προορίζονται για μέλη μόνο και σε περιεχόμενο που σχετίζεται με τη διοργάνωση ταξιδιών, και να συμμετέχουν σε έρευνες, διαγωνισμούς ή κληρώσεις. Επίσης κάποιες πληροφορίες απαιτούνται προκειμένου να μας κάνετε κάποια ερώτηση ή να προβείτε σε άλλες συναλλαγές στην ιστοσελίδα μας.

Πληροφορίες τρίτων

Θα έχετε την ευκαιρία να παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας τρίτων μέσω της Ιστοσελίδας μας. Οφείλετε να λάβετε τη συγκατάθεση άλλων προσώπων πριν να παράσχετε προς την TripAdvisor προσωπικές τους πληροφορίες.

Πληροφορίες από Άλλες Πηγές

Ενδέχεται επιπλέον να λαμβάνουμε κατά καιρούς τόσο προσωπικές όσο και μη προσωπικές πληροφορίες για εσάς από συνδεδεμένες εταιρείες, επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλες ανεξάρτητες τρίτες πηγές και να τις προσθέτουμε σε άλλες πληροφορίες που έχουμε για εσάς. Για παράδειγμα, εάν επισκέπτεστε το TripAdvisor μέσω συνδέσμου από άλλη ιστοσελίδα που λειτουργεί κάποιος από τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, και έχετε εγγραφεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, οι πληροφορίες για εσάς που έχετε δώσει στον συνεργάτη αυτό ενδέχεται να μας προωθηθούν. Παραδείγματα άλλων πληροφοριών που μπορεί να λάβουμε περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας και δημογραφικά στοιχεία. Επίσης για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων, όπως υπηρεσίες κοινωνικών μέσων, μέσω της Ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες όπως το όνομα χρήστη σας, τον κωδικό πρόσβασης, και άλλες πληροφορίες που μας διατίθενται μέσω αυτών των υπηρεσιών.

Αυτόματη συλλογή πληροφοριών

Συλλέγουμε αυτόματα κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε το TripAdvisor. Για παράδειγμα, θα συλλέγουμε στοιχεία επίσκεψης ιστοσελίδας, περιλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, λογισμικού περιήγησης στο διαδίκτυο και ιστοσελίδας αναφοράς. Επιπλέον μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες για την online δραστηριότητά σας, όπως το περιεχόμενο που βλέπετε και τις σελίδες που επισκέπτεστε. Ένας από τους στόχους μας κατά τη συλλογή των αυτόματων αυτών πληροφοριών είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας και να προσαρμόσουμε ανάλογα τη διαδικτυακή εμπειρία του χρήστη.

Cookies και άλλες τεχνολογίες διαδικτύου

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με στοιχεία και μπορούν να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας (εάν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε). Η TripAdvisor.com.gr και οι συνδεδεμένες με αυτήν ιστοσελίδες χρησιμοποιούν τα cookies για τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς:

 • Για να μας βοηθούν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε ως προηγούμενος επισκέπτης και να αποθηκεύουμε και να ανατρέχουμε σε τυχόν προτιμήσεις που μπορεί να έχουν υποβληθεί όσο το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε επισκεπτόταν την ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies για να θυμόμαστε τις πληροφορίες εγγραφής σας, ώστε να μην χρειάζεται να κάνετε εισαγωγή των στοιχείων σας στην ιστοσελίδα μας κάθε φορά που την επισκέπτεστε. Μπορούμε επίσης να εγγράψουμε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε σε ένα cookie, εάν επιλέξετε το κουτί με τον τίτλο «Θέλω να παραμείνω συνδεδεμένος στον υπολογιστή αυτό εκτός εάν αποσυνδεθώ». Λάβετε υπόψη ότι ονόματα χρήστη μελών, κωδικοί πρόσβασης, και κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με λογαριασμούς και περιλαμβάνεται σε αυτά τα cookies κρυπτογραφούνται για λόγους ασφάλειας.
 • Για να μας βοηθούν να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο, τη γενική εντύπωση της ιστοσελίδας και τις διαφημίσεις που βλέπετε στις ιστοσελίδες μας και σε άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, τίθεται ένα cookie αυτομάτως από εμάς, από τους παρόχους μας υπηρεσιών ή από τους συνεργάτες μας, ώστε να αναγνωρίζει το cookie το πρόγραμμα πλοήγησής σας καθώς θα περιηγείσθε στο διαδίκτυο και έτσι να σας παρέχει πληροφορίες και διαφημίσεις βάσει των ενδιαφερόντων σας. Δείτε την ενότητα Παρουσίαση Διαφημίσεων/Οι Επιλογές σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας στη διαδικτυακή διαφήμιση και τις επιλογές σας.
 • Για να μας βοηθούν να μετράμε και να ερευνούμε την αποτελεσματικότητα των χαρακτηριστικών και των προσφερόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, των διαφημίσεων και των επικοινωνιών μέσω email (προσδιορίζοντας ποιά email ανοίγονται και σε ποιά γίνονται ενέργειες).

Η επιλογή Βοήθεια της γραμμής εργαλείων στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης μπορούν να σας ενημερώσουν για το πώς μπορούν να εμποδίζουν το πρόγραμμα πλοήγησης να αποδέχεται νέα cookies, πώς να σας ενημερώνει το πρόγραμμα πλοήγησης όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, ή πώς να απενεργοποιείτε τα μη απαραίτητα είδη cookies. Λάβετε υπόψη ότι εάν αρνηθείτε να δέχεσθε cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε πολλά από τα εργαλεία ταξιδιών που προσφέρονται στις ιστοσελίδες μας.

Οι ιστοσελίδες μας μπορεί περαιτέρω να χρησιμοποιούν Web beacons (επίσης γνωστά ως clear gifs, pixel tags ή Web bugs), που είναι πολύ μικρά γραφικά με έναν μοναδικό κώδικα αναγνώρισης, παρόμοια σε λειτουργία με τα cookies, και τοποθετούνται στον κώδικα μιας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε τα Web beacons ώστε να παρακολουθούν τους τρόπους κυκλοφορίας των χρηστών από τη μία σελίδα σε άλλη εντός των ιστοχώρων μας, να παραδίδουν στα cookies ή να επικοινωνούν με αυτά, να αντιλαμβανόμαστε εάν έχετε μεταβεί στον ιστοχώρο μας από online διαφήμιση που εμφανίζεται σε ιστοχώρο τρίτου, και να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας. Επίσης μπορεί να επιτρέπουμε στους παρόχους μας υπηρεσιών να χρησιμοποιούν Web beacons ώστε να μας βοηθούν να αντιλαμβανόμαστε ποιά email έχουν ανοιχθεί από τους παραλήπτες και να καταγράφουμε την κίνηση των επισκεπτών και τις ενέργειες που γίνονται στον ιστοχώρο μας. Αυτό μας βοηθά να μετράμε την αποτελεσματικότητα του περιεχομένου μας και άλλων προσφερόμενων υπηρεσιών.

Παρουσίαση Διαφημίσεων/Οι Επιλογές σας

Στοιχεία που συλλέγονται ώστε να σας προσφέρουμε σχετικές διαφημίσεις

Η TripAdvisor δεσμεύεται να σας παρέχει σχετικό περιεχόμενο και πληροφορίες μέσω των ιστοσελίδων μας. Για να γίνει αυτό, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για τις αναζητήσεις σας που σχετίζονται με ταξίδια, όπως το εάν ψάχνετε για αεροπορικές πτήσεις ή ξενοδοχεία, και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να σας παρέχουμε online διαφημίσεις στους ιστοχώρους μας ή αλλού, που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά σας. Έτσι, για παράδειγμα, εάν ψάχνετε για πτήση στη Φλόριντα στην ιστοσελίδα TripAdvisor.co.uk, μπορεί να δείτε μια διαφήμιση για ταξιδιωτικό πακέτο για τη Φλόριντα στην ιστοσελίδα TripAdvisor.co.uk ή σε άλλη ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.

Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας (όπως διευθύνσεις email) με τρίτους που δεν συνδέονται μαζί μας για να σας παρέχουν διαφημίσεις. Μπορείτε να επιλέγετε να μην λαμβάνετε σχετική online διαφήμιση σε άλλες ιστοσελίδες, βάσει των αναζητήσεών σας που σχετίζονται με ταξίδια στην TripAdvisor.co.uk, πατώντας εδώ. Λάβετε υπόψη ότι εάν επιλέξετε να μην λαμβάνετε ειδικές διαφημίσεις, θα βλέπετε μεν online διαφημίσεις, αλλά θα είναι πιο γενικές και λιγότερο σχετικές για εσάς.

Στοιχεία που συλλέγονται από επιχειρηματικούς συνεργάτες και διαφημιστικά δίκτυα ώστε να σας παρέχουν σχετικές διαφημίσεις

Πολλές από τις διαφημίσεις που βλέπετε στους ιστοχώρους της οικογένειας ιστοσελίδων TripAdvisor.com.gr παρέχονται από την TripAdvisor.com.gr ή τους παρόχους της υπηρεσιών. Εντούτοις επιτρέπουμε και σε τρίτα πρόσωπα να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας που γίνονται online μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών. Τα τρίτα αυτά πρόσωπα περιλαμβάνουν (1) επιχειρηματικούς συνεργάτες, που συλλέγουν πληροφορίες όταν βλέπετε ή επικοινωνείτε με κάποια από τις διαφημίσεις τους στους ιστοχώρους μας, και (2) διαφημιστικά δίκτυα, που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας όταν βλέπετε ή επικοινωνείτε με κάποιες από τις διαφημίσεις που τοποθετούν σε πολλές διαφορετικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτούς τους τρίτους χρησιμοποιούνται για να γίνουν προβλέψεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά σας, τα ενδιαφέροντα ή τις προβλέψεις σας και να εμφανίζονται διαφημίσεις στις ιστοσελίδες μας και στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.

Δεν επιτρέπουμε στους τρίτους αυτούς να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας για εσάς (όπως διεύθυνση email) στην ιστοσελίδα μας, ούτε μοιραζόμαστε με αυτούς προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς.

Παρακαλείσθε να λαμβάνετε υπόψη ότι δεν έχουμε ούτε πρόσβαση ούτε έλεγχο στα cookies ή σε άλλες τεχνολογίες που μπορεί να χρησιμοποιούν οι τρίτοι αυτοί για να συλλέγουν πληροφορίες για τα ενδιαφέροντά σας, και οι πρακτικές πληροφόρησης των τρίτων αυτών δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Κάποιες από τις εταιρείες αυτές είναι μέλη της Πρωτοβουλίας Διαφημιστικού Δικτύου (Network Advertising Initiative), που προσφέρει ένα μoναδικό σημείο για την υποβολή εναντίωσης (opt-out) στη στοχευμένη διαφήμιση από τις εταιρείες-μέλη. Για να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Αν έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτων, όπως υπηρεσίες κοινωνικών μέσων, μέσω του ιστότοπού μας ή πριν τον επισκεφτείτε, υπάρχει το ενδεχόμενο να συλλέξουμε στοιχεία όπως το όνομα χρήστη σας, τον κωδικός πρόσβασής σας και άλλα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα σε εμάς μέσω αυτών των υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς.

Συνεργαζόμαστε με το Facebook παρέχοντας Άμεση εξατομίκευση στο TripAdvisor για τα μέλη του Facebook. Αν έχετε ενεργοποιήσει την Άμεση Εξατομίκευση στις ρυθμίσεις απορρήτου του Facebook και έχετε συνδεθεί σε αυτό, το TripAdvisor εξατομικεύεται σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, ακόμη και αν το χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά. Για παράδειγμα, θα μπορείτε να βλέπετε κριτικές που έχουν αναρτήσει φίλοι σας από το Facebook στο TripAdvisor, καθώς και τα μέρη που έχουν επισκεφτεί. Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αυτήν την εξατομικευμένη εμπειρία, το Facebook μάς παρέχει στοιχεία που εσείς έχετε επιλέξει να είναι διαθέσιμα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε ορίσει στο Facebook. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, την εικόνα του προφίλ σας, το φύλο σας, τις λίστες των φίλων σας και άλλα στοιχεία που εσείς έχετε επιλέξει να είναι διαθέσιμα.

Όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά το TripAdvisor, εμφανίζεται η επιλογή απενεργοποίησης της λειτουργίας Άμεση εξατομίκευση με ένα μόνο κλικ. Σε περίπτωση που θέλετε να την απενεργοποιήσετε αργότερα, ακολουθήστε τα εξής βήματα. Συνδεθείτε στο Facebook και κάντε κλικ στο σύνδεσμο απενεργοποίησης σε αυτήν τη σελίδα, ή μεταβείτε στο σύνδεσμο "Μάθετε περισσότερα" στην αρχή της σελίδας του TripAdvisor και κάντε κλικ στο "Πώς να απενεργοποιήσετε την εξατομίκευση". Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε την Άμεση Εξατομίκευση μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου σας στο Facebook. Σημειώστε ότι εάν έχετε φίλους στο Facebook που χρησιμοποιούν το TripAdvisor, ενδέχεται να έχουν μοιραστεί και αυτοί τα στοιχεία σας μαζί μας μέσω του Facebook. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την κοινή χρήση των στοιχείων σας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας στο Facebook.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Άμεση Εξατομίκευση στο Facebook ή διαβάστε Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την Άμεση Εξατομίκευση του TripAdvisor.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας


Η TripAdvisor χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς για τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς: για την εγγραφή και για τη διαχείριση του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της πρόσβασης και της χρήσης της ιστοσελίδας μας˙ για την επικοινωνία με εσάς γενικά, συμπεριλαμβάνοντας την παροχή πληροφοριών σχετικά με την TripAdvisor, καθώς και προσκλήσεων από την κοινότητα της TripAdvisor˙ για να μας παρέχεται η δυνατότητα να δημοσιεύουμε τις κριτικές σας, καταχωρήσεις σε φόρουμ, και άλλο περιεχόμενο στην κοινότητα της TripAdvisor˙ για να απαντάμε στις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας˙ για να μετράμε το ενδιαφέρον σας και να βελτιώνουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας και την Ιστοσελίδα˙ για να σας ειδοποιούμε σχετικά με ειδικές προσφορές και προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται από εμάς ή τους συνεργάτες μας και μπορεί να σας ενδιαφέρουν˙ για να προσαρμόζουμε άλλως την εικόνα της ιστοσελίδας TripAdvisor˙ για να ζητάμε πληροφορίες από εσάς, ακόμη και με δημοσκοπήσεις˙ για να επιλύουμε διαφωνίες ή προβλήματα στη χρήση του ιστοχώρου˙ για να εμποδίζουμε ενδεχομένως απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες˙ για να εκτελούμε τους Όρους Χρήσης˙ και όπως άλλως περιγράφεται στο σημείο της συλλογής των πληροφοριών.

Εάν έχετε εγγραφεί ως ιδιοκτήτης ή διευθυντής ταξιδιωτικού γραφείου ή έχετε καταχωρήσει περιουσιακό στοιχείο ιδιοκτησίας σας προς ενοικίαση, θα σας στέλνουμε μηνύματα email στη διεύθυνση email που μας δίνετε.

Επικοινωνία μέσω email

Επιθυμούμε να σας διευκολύνουμε στο να κάνετε χρήση των ευκαιριών που σχετίζονται με ταξίδια στην ιστοσελίδα μας. Ένας τρόπος για να γίνεται αυτό είναι στέλνοντάς σας μηνύματα email που περιέχουν πληροφορίες σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας αναφορικά με τα ταξίδια. Για παράδειγμα, εάν ψάχνετε για πτήση για τη Νέα Υόρκη στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να σας στείλουμε μήνυμα email σχετικά με αεροπορικά εισιτήρια και ταξίδια προς τη Νέα Υόρκη ή άλλους προορισμούς. Θεωρούμε ότι αυτά τα μηνύματα email θα σας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για ειδικές προσφορές που σχετίζονται με ταξίδια και είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας μας. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι θα σας παρέχεται η ευκαιρία να επιλέγετε να μην λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα email σε οποιοδήποτε από τα email που στέλνουμε. Παρακαλούμε δείτε τις Επιλογές σας σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σας κατωτέρω για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τις επικοινωνίες μέσω email.

Με ποιον μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας

Η TripAdvisor μπορεί να μοιράζεται τις πληροφορίες σας με τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:

 • Τρίτους πωλητές που παρέχουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για λογαριασμό μας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ανάλυσης επιχειρήσεων, υπηρεσιών πελατών, προώθησης και διαφήμισης, διανομής δημοσκοπήσεων ή προγραμμάτων κληρώσεων, καθώς και υπηρεσιών πρόληψης απάτης. Μπορούμε επίσης να εξουσιοδοτούμε τρίτους πωλητές να συλλέγουν πληροφορίες για λογαριασμό μας, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι αναγκαίες για τη λειτουργία στοιχείων της ιστοσελίδας μας ή να εξυπηρετούν την παράδοση online διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντά σας. Τρίτοι πωλητές έχουν πρόσβαση και μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για να εκτελούν τις υπηρεσίες τους και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
 • Επιχειρηματικούς συνεργάτες μαζί με τους οποίους μπορεί να προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες σε συνεργασία. Θα γνωρίζετε πότε αναμειγνύεται τρίτος σε προϊόν ή υπηρεσία που ζητήσατε γιατί το όνομά του θα εμφανίζεται είτε μαζί με το δικό μας ή μόνο του. Εάν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις προαιρετικές υπηρεσίες, μπορούμε να μοιραστούμε με τους τρίτους πληροφορίες σχετικές με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας στοιχείων, με τους συνεργάτες αυτούς. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι δεν ελέγχουμε τις πρακτικές προστασίας απορρήτου των τρίτων αυτών επιχειρηματικών συνεργατών.
 • Ιστοσελίδες αναφοράς. Εάν μεταβαίνετε στο TripAdvisor μέσω άλλης Ιστοσελίδας, μπορούμε να γνωστοποιούμε τα στοιχεία εγγραφής, όπως το όνομα, τη διεύθυνση email, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τις ταξιδιωτικές προτιμήσεις, που αφορούν σε εσάς, με την Ιστοσελίδα αναφοράς. Δεν έχουμε θέσει περιορισμούς στη χρήση των προσωπικών πληροφοριών στις ιστοσελίδες αναφοράς και σας ενθαρρύνουμε να βλέπετε τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιασδήποτε ιστοσελίδας μέσω της οποίας μεταβήκατε στην TripAdvisor.
 • Υπηρεσίες Κοινωνικών Μέσων. Μπορείτε να επιλέγετε να μεταβαίνετε σε κάποιες ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων και σε αντίστοιχες υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας μας (όπως το Facebook). Όταν κάνετε αυτό, γνωστοποιείτε προσωπικές πληροφορίες στις ιστοσελίδες αυτές, και οι πληροφορίες που γνωστοποιείτε θα διέπονται από τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων αυτών. Ενδέχεται να μπορείτε επίσης να τροποποιείτε τις ρυθμίσεις σας προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις ιστοσελίδες κοινωνικών υπηρεσιών που ανήκουν σε τρίτους.
 • Εταιρείες εντός του ομίλου μας. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες εντός του Ομίλου Μέσων της TripAdvisor (TripAdvisor Media Group), καθώς και στις μητρικές μας εταιρείες και σε εγχώριες και διεθνείς συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες και ιστοσελίδες. Η γνωστοποίηση αυτή μας επιτρέπει να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, είτε αναφορικά με ταξίδια είτε με άλλα, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Στον βαθμό που η μητρική μας εταιρεία και οι συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας, θα ακολουθούν πρακτικές που θα είναι τουλάχιστον τόσο περιορισμένες όσο και οι πρακτικές που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορούμε επίσης να γνωστοποιούμε τις πληροφορίες σας:

 • Ανταποκρινόμενοι σε κλήσεις μαρτύρων, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες˙ για να αποκτήσουμε ή να ασκήσουμε νομικά δικαιώματα˙ για να αμυνόμαστε κατά την έγερση αξιώσεων˙ ή για άλλο λόγο όπως απαιτείται από τον νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιφυλασσόμεθα να ασκήσουμε κάθε ένσταση ή δικαίωμα που βρίσκονται στη διάθεσή μας ή να παραιτηθούμε από αυτά.
 • Όταν κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο να ερευνούμε, να εμποδίζουμε ή να προβαίνουμε σε δικαστικές ενέργειες σε σχέση με παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που υποψιαζόμαστε ότι είναι παράνομες˙ για να προστατεύουμε και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα, την περιουσία, ή την ασφάλεια της TripAdvisor, των πελατών μας ή άλλων˙ και σε σχέση με τους Όρους των Υπηρεσιών και άλλες συμφωνίες.
 • Σε σχέση με εταιρική συναλλαγή, όπως εκποίηση, συγχώνευση, ενοποίηση, ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, ή το λιγότερο πιθανό ενδεχόμενο της πτώχευσης.

Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε προφίλ στην TripAdvisor, κάποιες πληροφορίες στο προφίλ σας θα είναι ορατές δημοσίως και θα μπορούν να ταυτοποιηθούν πατώντας στο όνομα που έχετε θέσει στην οθόνη. Θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε το προφίλ σας όπως θα είναι ορατό δημοσίως στα μέλη. Επιπροσθέτως, εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στα προγράμματά μας επικοινωνίας μεταξύ των μελών (π.χ. δίκτυα ταξιδιωτών και ιδιωτική επικοινωνία μέσω μηνυμάτων), τα άλλα μέλη της TripAdvisor θα μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας χρησιμοποιώντας την TripAdvisor ως μεσάζοντα˙ εντούτοις, η TripAdvisor δεν θα γνωστοποιεί τη διεύθυνσή σας email σε κανένα άλλο μέλος ούτε θα την παρουσιάζει δημοσίως. Όλα τα μέλη της TripAdvisor έχουν την επιλογή να απενεργοποιούν τα στοιχεία της επικοινωνίας μεταξύ των μελών οποτεδήποτε.

Πέραν των όσων εκτίθενται ανωτέρω, θα ειδοποιείστε όταν γνωστοποιούμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς σε τρίτους, και θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε να μην γνωστοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες.

Μπορεί επίσης να γνωστοποιήσουμε συναθροισμένες ή ανώνυμες πληροφορίες σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστών και επενδυτών. Για παράδειγμα, μπορεί να λέμε στους διαφημιστές μας τον αριθμό των επισκεπτών που δέχεται η Ιστοσελίδα μας ή τα πιο δημοφιλή ξενοδοχεία και ταξιδιωτικούς προορισμούς. Οι πληροφορίες αυτές δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία και χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη περιεχομένου και υπηρεσιών που ελπίζουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν.

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας

Καταβάλλουμε προσπάθεια να εξασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ανάλογες της χρήσης που αποσκοπείται, ακριβείς και πλήρεις. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας και να τα ενημερώνετε επισκεπτόμενοι τη σελίδα της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα της TripAdvisor. Μπορείτε να κλείνετε το λογαριασμό σας στην TripAdvisor επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση email που αναφέρεται κατωτέρω. Θα σας στέλνουμε email με το οποίο θα επιβεβαιώνουμε το αίτημά σας. Παρακαλείσθε να λαμβάνετε υπόψη ότι αφού κλείσετε τον λογαριασμό, δεν θα μπορείτε να κάνετε εισαγωγή στο σύστημα ή να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις προσωπικές σας πληροφορίες. Εντούτοις, μπορείτε να ανοίγετε οποτεδήποτε νέο λογαριασμό. Να γνωρίζετε επίσης ότι ενδέχεται να κρατήσουμε κάποιες πληροφορίες που συσχετίζονται με τον λογαριασμό σας στα αρχεία μας, ακόμη και για τον σκοπό της ανάλυσης ή και για λόγους πληρότητας των αρχείων.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό σε εμάς ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε σχέση με οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που δεν εμφανίζεται στον λογαριασμό σας, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβούμε, να διαγράψουμε και να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς στέλνοντάς μας email στη διεύθυνση email που αναφέρεται κατωτέρω.

Οι επιλογές σας σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σας

 • Όπως εκτίθεται ανωτέρω, μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παράσχετε καμία πληροφορία, αν και μπορεί να χρειάζεται να κάνετε χρήση κάποιων χαρακτηριστικών που προσφέρονται από την TripAdvisor.
 • Μπορείτε επίσης να προσθέτετε ή να ενημερώνετε τις πληροφορίες και να κλείνετε τον λογαριασμό σας όπως περιγράφεται ανωτέρω.
 • Όταν κάνετε εγγραφή ως μέλος στην TripAdvisor.co.uk, θα σας παρέχεται η επιλογή για το εάν θα λαμβάνετε μηνύματα email από την TripAdvisor.co.uk. Ως εγγεγραμμένο μέλος της TripAdvisor.co.uk, μπορείτε να τροποποιείτε τις επιλογές σας οποτεδήποτε μέσω των ρυθμίσεων email της σελίδας σας εγγραφών.
 • Είτε είστε εγγεγραμμένο μέλος της TripAdvisor είτε όχι, θα σας δίνεται η ευκαιρία να μην λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα, σε οποιοδήποτε τέτοιο email που σας στέλνουμε. Να γνωρίζετε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να σας αποστέλλουμε άλλα μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων υπηρεσιών και μηνυμάτων διοικητικής φύσης που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στην TripAdvisor, χωρίς να σας προσφέρουμε την ευκαιρία να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτά.
 • Η επιλογή Βοήθεια της γραμμής εργαλείων στα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης θα σας λέει πώς να εμποδίζετε το πρόγραμμά σας πλοήγησης από το να δέχεται νέα cookies, πώς να σας ειδοποιεί το πρόγραμμα πλοήγησης όταν δέχεστε νέο cookie, ή πώς να απενεργοποιείτε εντελώς τα cookies. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι εάν αρνηθείτε να δέχεσθε cookies από την TripAdvisor, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάποια τμήματα της ιστοσελίδας μας.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας

Θέλουμε να νοιώθετε ασφαλείς όταν χρησιμοποιείτε την TripAdvisor, και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε. Αν και καμία Ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλες διοικητικές, τεχνικές και πρακτικές διαδικασίες ασφάλειας που βοηθούν στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε. Για παράδειγμα, μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες, και μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο για επιτρεπόμενες επιχειρηματικές λειτουργίες. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση όταν μεταδίδουμε προσωπικές πληροφορίες μεταξύ του συστήματός σας και του δικού μας, και θέτουμε τείχη προστασίας (firewalls) και συστήματα ανίχνευσης εισβολών που βοηθούν στο να εμποδίζουμε πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Η TripAdvisor είναι ιστοχώρος που απευθύνεται στο ευρύ κοινό και δεν παρέχει υπηρεσίες που απευθύνονται σε παιδιά. Εάν κάποιο πρόσωπο για το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι ανήλικος κάτω των 13 ετών μας στείλει προσωπικές του πληροφορίες, θα διαγράψουμε ή θα καταστρέψουμε τις πληροφορίες αυτές το συντομότερο δυνατόν.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (links)

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας TripAdvisor σας συνδέει μέσω υπερσυνδέσμων (links) με άλλες Ιστοσελίδες, οι εξωτερικές Ιστοσελίδες αυτές δεν λειτουργούν υπό τον Κανονισμό αυτό προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνιστούμε να εξετάζετε τις δηλώσεις απορρήτου που ευρίσκονται σε αυτές τις άλλες Ιστοσελίδες ώστε να κατανοείτε τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σχετικά με τη συλλογή, χρήση, και τη γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών.

Επίσκεψη της Ιστοσελίδας μας από χώρες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

Εάν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας από χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες σας μπορεί να μεταφέρονται, αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου βρίσκονται οι εξυπηρετητές μας (servers) και όπου λειτουργεί η κεντρική μας βάση δεδομένων. Ο νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και άλλοι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και άλλων χωρών ενδέχεται να μην είναι τόσο προστατευτικοί όσο εκείνοι της χώρας σας, αλλά να είστε βέβαιοι ότι η TripAdvisor λαμβάνει μέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις μας και προς τους τρίτους προς τους οποίους γνωστοποιούμε αυτές όπως περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό.

Αλλαγές στον παρόντα Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η TripAdvisor μπορεί να ενημερώνει στο μέλλον τον παρόντα Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα ειδοποιούμε τα μέλη μας για ουσιαστικές αλλαγές στον παρόντα Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων είτε στέλνοντας ειδοποίηση προς τη διεύθυνση email που μας δώσατε είτε θέτοντας ευδιάκριτη ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα μας.

Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις για τον παρόντα Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στo:

General Support
TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494
USA

Η TripAdvisor έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έχει ορίσει έναν αντιπρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας για οποιοδήποτε ερώτημα που αφορά στην επεξεργασία των πληροφοριών σας από την TripAdvisor LLC. Η διεύθυνση της TripAdvisor για το κύριο γραφείο της στην Ευρώπη είναι η ακόλουθη: 7 Soho Square, London, England W1D 3QB. Ερωτήσεις που σχετίζονται με την προστασία απορρήτου μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο www.tripadvisor.com.gr/help.

Ο παρών Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ από την 1 Ιουνίου 2011.