Γιατί αφαιρέθηκε το περιεχόμενό μου ή περιορίστηκε ο λογαριασμός μου;

Όταν τα μέλη μας ανεβάζουν περιεχόμενο που είναι παράνομο ή δεν συμμορφώνεται με τα Πρότυπα και τις Οδηγίες της κοινότητας μας, ενδέχεται να λάβουμε μέτρα για τον περιορισμό του λογαριασμού ή του περιεχομένου τους.

Αυτές οι παραβιάσεις μπορούν να εντοπιστούν κυρίως με τρεις τρόπους:

  1. Μέσω μιας αυτοματοποιημένης αξιολόγησης όπου περιεχόμενο που παραβιάζει σαφώς τα Πρότυπα και τις Οδηγίες της κοινότητας του Tripadvisor ή περιέχει παράνομες πληροφορίες απορρίπτεται
  2. Μέσω αναφορών από την κοινότητα των επιχειρήσεων και των ταξιδιωτών μας
  3. Μέσω ενός μη αυτόματου ελέγχου από τα εκατοντάδες μέλη του προσωπικού μας σε όλον τον κόσμο

Σε γενικές γραμμές, όταν εντοπίζουμε περιεχόμενο που είναι παράνομο ή δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες μας, λαμβάνουμε μέτρα για να το αφαιρέσουμε από την πλατφόρμα μας.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αναστείλουμε προσωρινά την πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο της πλατφόρμας του Tripadvisor, σε περιπτώσεις όπου τα μέλη:

  • παρέχουν συχνά προδήλως παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που παραβιάζει τις οδηγίες μας
  • υποβάλλουν συχνά προδήλως αβάσιμες αναφορές ή ενστάσεις (σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται επίσης να λάβουμε μέτρα για να μειώσουμε την προβολή του περιεχομένου τους)

Η διάρκεια της αναστολής που θα επιβάλλουμε θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα της παραβίασης των όρων και των οδηγιών μας.

Τέλος, διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τερματίσουμε οριστικά έναν λογαριασμό μέλους.

Εάν προχωρήσουμε σε περιορισμό ενός μέλους ή του περιεχόμενού του, θα ενημερώσουμε σχετικά, εκτός εάν δεν είναι σκόπιμο να το κάνουμε (λόγω νομικών απαιτήσεων που δεν το επιτρέπουν).

Θα δώσουμε επίσης στα μέλη την ευκαιρία να υποβάλουν ένσταση αν πιστεύουν ότι κάναμε κάποιο λάθος. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ένστασης και άλλες δυνατότητες προσφυγής εδώ.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον λόγο αφαίρεσης ενός συγκεκριμένου τύπου περιεχομένου, δείτε: