Εμφανίστε στον ιστότοπό σας τη βαθμολογία σας στο TripAdvisor και τις τελευταίες κριτικές σας

Μελέτες δείχνουν ότι οι ταξιδιώτες θέλουν να διαβάζουν σχόλια άλλων ταξιδιωτών πριν αποφασίσουν να προχωρήσουν σε κράτηση. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο επιλέγουν να βελτιώνουν τους ιστότοπούς τους με δωρεάν widget του TripAdvisor.

Τι είναι τα widget του TripAdvisor;

Το widget είναι ένα μικρό απόσπασμα κώδικα που παρέχει το TripAdvisor και το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα μορφής HTML. Μπορεί να εμφανίζει στον ιστότοπό σας περιεχόμενο από το TripAdvisor –όπως πρόσφατες κριτικές ή τη συνολική σας βαθμολογία– και να το ενημερώνει αυτόματα. Άλλα widget ενθαρρύνουν τους ταξιδιώτες να γράψουν κριτικές ή συνδέουν με την καταχώρισή σας στο TripAdvisor.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες widget διαθέσιμες σε εσάς δωρεάν μέσω του TripAdvisor: widget για επιχειρήσεις και widget για προορισμούς. Για να βρείτε ποιο περιεχόμενο είναι δωρεάν για εσάς, πηγαίνετε στο Κέντρο Widget.

Widget για επιχειρήσεις

 • Βραβεία & Εγκώμια: Μήπως η επιχείρησή σας έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές ή μήπως έχετε κερδίσει κάποια αναγνώριση του TripAdvisor; Αυτά τα widget σάς βοηθούν να διαδώσετε τα νέα
 • Προβολή κριτικών: Προβάλετε τη βαθμολογία σας, αποσπάσματα από πρόσφατες κριτικές που έχετε λάβει και πολλά άλλα
 • Συγκεντρώστε κριτικές: Αυξήστε τις κριτικές σας με έναν γρήγορο σύνδεσμο για επισκέπτες ώστε να γράψουν κριτική στο TripAdvisor, ή ενθαρρύνετέ τους να γράψουν κριτική χωρίς να φύγουν από τον ιστότοπό σας

Widget για προορισμούς

 • Κουμπί μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Προσθέσετε αυτό το κουμπί δίπλα από τα εικονίδια του Facebook και του Twitter, έτσι ώστε οι επισκέπτες να απέχουν μόνο ένα κλικ από το διαβάσουν τις κριτικές σας
 • Ανάγνωση κριτικών: Δώστε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν με ένα μόνο κλικ κριτικές, φωτογραφίες και άλλα από τον προορισμό σας

Πώς μπορώ να αποκτήσω widget;

Μεταβείτε στον ιστότοπο www.tripadvisor.com.gr/Widgets και  πληκτρολογήστε το όνομα της επιχείρησης ή του προορισμού σας. Χρειάζονται μόνο λίγα κλικ για να αποκτήσετε τα εξατομικευμένα σας widget! 

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν το widget σας δεν λειτουργεί, διαβάστε τις ακόλουθες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για βοήθεια:

 • Βεβαιωθείτε ότι ο κώδικας επικολλήθηκε στον κώδικα προέλευσης της ιστοσελίδας σας και όχι στην εμφανιζόμενη έκδοση.
 • Βεβαιωθείτε ότι η σελίδα στην οποία τον δημοσιεύετε περιέχει έγκυρο κώδικα HTML.
 • Ελέγξτε όλους τους κώδικες για να βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες (<p>, <a>, κ.λπ.) είναι κλειστές.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές γραμμών στην ετικέτα δέσμης ενεργειών.
 • Βεβαιωθείτε ότι το σήμα περιλαμβάνει μία ετικέτα <div> που ακολουθείται από μία ετικέτα <script>.
 • Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα δέσμης ενεργειών έχει την παράμετρο “&lang=”, καθώς μπορεί να καταστραφεί και να μετατραπεί σε αριστερή γωνιακή αγκύλη.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας. Για να αποκτήσετε τα δικά σας εξατομικευμένα widget, μεταβείτε στη σελίδα www.tripadvisor.com.gr/Widgets.

Λάβετε δωρεάν widget

Λάβετε δωρεάν widget

Τελευταία ενημέρωση: 14 Δεκεμβρίου 2017