Παρατηρήσαμε ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται. Η ιστοσελίδα του TripAdvisor μπορεί να μην εμφανιστεί σωστά.
Υποστηρίζονται τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Καταχωρίστε την επιχείρησή σας στο TripAdvisor

Επωφελείστε από τις τελείως δωρεάν καταχωρίσεις στο TripAdvisor;

 • Προβληθείτε σε εκατομμύρια ταξιδιώτες
 • Πάνω από 260 εκατομμύρια καταναλωτές το μήνα πραγματοποιούν έρευνα αγοράς μέσω του TripAdvisor για τα ταξίδια τους. Μπορείτε να παρουσιάσετε τα ταξιδιωτικά προϊόντα και υπηρεσίες σας (ξενοδοχείο, B&B, αξιοθέατο, εκδρομικό πακέτο, εστιατόριο, κ.λπ.) σε εκατομμύρια ενδιαφερόμενους ταξιδιώτες.

 • Θα εμφανίζεστε στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς ιστότοπους
 • Καταχωρίζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στον ταξιδιωτικό κατάλογο του TripAdvisor, δεν θα εμφανίζεστε μόνο στη βραβευμένη ιστοσελίδα www.tripadvisor.com.gr αλλά και σε άλλες ταξιδιωτικές ιστοσελίδες μεγάλης επισκεψιμότητας.

 • Μεταδώστε το μήνυμά σας την πιο κατάλληλη στιγμή
 • Με την προηγμένη τεχνολογία αναζήτησης που διαθέτει, το TripAdvisor μπορεί να σας βοηθήσει να προσεγγίσετε καταναλωτές ακριβώς τη στιγμή που πραγματοποιούν αναζήτηση στην περιοχή σας. Ως ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στη Βοστόνη, για παράδειγμα, θα μπορούσατε να επωφεληθείτε πολύ από την καταχώριση της επιχείρησής σας στο TripAdvisor. Οι πελάτες που αναζητούν ξενοδοχεία στη Βοστόνη θα είχαν πρόσβαση στις δικές σας πληροφορίες, δηλαδή σε μια περιγραφή της επιχείρησής σας και σε μια φωτογραφία, άρα θα υπήρχαν ήδη οι προϋποθέσεις για να κάνουν κράτηση!

Επιλέξτε τον τύπο της επιχείρησής σας

Εάν είστε επίσημος εκπρόσωπος της επιχείρησης, της υπηρεσίας ή της εταιρείας σας, δημιουργήστε σήμερα κιόλας μία δωρεάν καταχώριση στο TripAdvisor. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε τις παρακάτω πολιτικές καταχωρίσεών μας

Πολιτική του TripAdvisor σχετικά με τις καταχωρίσεις
Καταλύματα

Καταχωρίζουμε καταλύματα που προσφέρουν πολλά δωμάτια/μονάδες σε μία συγκεκριμένη διεύθυνση και μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερους από έναν πελάτες τη φορά.

Το κατάλυμα πρέπει να έχει επίσημο όνομα και διεύθυνση και να προσφέρει καθημερινή διαχείριση στις εγκαταστάσεις του.

Για την καταχώριση σε μια συγκεκριμένη κατηγορία καταλύματος, οι συντάκτες μας πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι το κατάλυμα είτε:

Πληροί τις οδηγίες του TripAdvisor για τη συγκεκριμένη κατηγορία όπως παρατίθενται εδώ, που σημαίνει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να παρατίθενται στην ιστοσελίδα του καταλύματος ή στην ιστοσελίδα ενός συνεργάτη, όπως ένας τουριστικός οργανισμός ή ένας συνεργάτης κρατήσεων.

Ή

Διαθέτει άδεια συγκεκριμένα ως κατάλυμα αυτού του τύπου από τον τοπικό τουριστικό οργανισμό ή από κρατική αρχή.

Για κατάταξη στα “Ξενοδοχεία”, το κατάλυμα πρέπει να διαθέτει και τα τέσσερα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ρεσεψιόν που να λειτουργεί και να διαθέτει προσωπικό 24/7.
 • Καθημερινή υπηρεσία καθαρισμού που να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή δωματίου.
 • Ιδιωτικό μπάνιο για κάθε μονάδα.
 • Αν ισχύει απαίτηση ελάχιστης διαμονής, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3 διανυκτερεύσεις

Για κατάταξη στα “B&B”, το κατάλυμα πρέπει να διαθέτει

 • Προσωπικό στις εγκαταστάσεις σε καθημερινή βάση.
 • Καθημερινή υπηρεσία καθαρισμού δωματίων που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή δωματίου.

Για κατάταξη στα “Εξειδικευμένα Καταλύματα”:

 • Το κατάλυμα πρέπει να διαθέτει προσωπικό στις εγκαταστάσεις σε καθημερινή βάση.
 • Τα καταλύματα που προσφέρουν κοινόχρηστα δωμάτια (στα πρότυπα κοιτώνα) θεωρούνται hostel και θα συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία “Εξειδικευμένα Καταλύματα”.

Τα “Ενοικιαζόμενα” περιλαμβάνουν:

 • Αυτόνομες ενοικιαζόμενες κατοικίες, βίλες ή μονάδες (διαμερίσματα, συγκροτήματα κατοικιών) που διατίθενται σε μία παρέα/ομάδα ταξιδιωτών κάθε φορά για αποκλειστική χρήση.
 • Καταλύματα όπου τα σπίτια/οι μονάδες βρίσκονται σε διαφορετικές διευθύνσεις, ακόμα κι αν η ιδιοκτησία/διαχείριση ανήκει σε μία εταιρεία.
 • Καταλύματα χωρίς επιτόπιο προσωπικό πλήρους απασχόλησης στην τοποθεσία όπου βρίσκονται τα καταλύματα πελατών.
 • Δείτε περισσότερα σχετικά με την καταχώριση ενός ενοικιαζόμενου στο TripAdvisor.
Αξιοθέατα

Καταχωρίζουμε μόνιμα σημεία ενδιαφέροντος για τους τουρίστες. Συμπεριλαμβάνουμε καταχωρίσεις ενοικίασης εξοπλισμού για δραστηριότητες που σχετίζονται με σπορ, όπως ποδήλατα, σανίδες του σερφ και μοτοποδήλατα. Δεν καταχωρίζουμε γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (όπως κινητά τηλέφωνα, tablet και μονάδες GPS) ή προσωπικών αντικειμένων (όπως καροτσάκια για μωρά, ομπρέλες παραλίας και φωτογραφικές μηχανές).

Το αξιοθέατο πρέπει να έχει επίσημο όνομα, διεύθυνση και δημοσιευμένο τηλεφωνικό αριθμό. Πρέπει να είναι ανοιχτό/διαθέσιμο στους επισκέπτες σύμφωνα με ένα τακτικό πρόγραμμα. Οι προκαθορισμένες ώρες ή οι ώρες αναχώρησης πρέπει να δημοσιεύονται σε επίσημο ιστότοπο ή σε έντυπο φυλλάδιο.

Αν το αξιοθέατο δεν αποτελεί σταθερή τοποθεσία (π.χ. πρόκειται για εκδρομή ή κρουαζιέρα), τότε στον ιστότοπο ή το έντυπο φυλλάδιο πρέπει να παρέχονται οι προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης, το σημείο αναχώρησης και οι προορισμοί (εφόσον ισχύουν). Καταχωρίζουμε εταιρείες που προσφέρουν ημερήσιες εκδρομές ή κρουαζιέρες.

Οι εταιρείες που προσφέρουν ιδιωτικές εκδρομές μπορούν να συμπεριληφθούν σε καταχώριση, αν:

 • Η εταιρεία προσφέρει ημερήσιες εκδρομές (όχι ολονύχτιες ή πολλών ημερών).
 • Η εταιρεία διαθέτει άδεια/είναι αναγνωρισμένη από τις τοπικές δημοτικές ή τουριστικές αρχές.
 • Η εταιρεία διαθέτει ιστότοπο.
 • Η λέξη «Ιδιωτικός» εμφανίζεται στο όνομα της καταχώρισης.
Εστιατόρια

Καταχωρίζουμε εστιατόρια που είναι ανοιχτά στο ευρύ κοινό. Για τις αλυσίδες, καταχωρίζουμε κάθε τοποθεσία ως ξεχωριστό εστιατόριο.

Χαρακτηριστικά των καταχωρίσεων στο TripAdvisor
Χαρακτηριστικό
Λεπτομέρειες
Θέση καταχώρισης
Καταχωρισμένη στη γεωγραφική περιοχή της διεύθυνσης της επιχείρησης.
Κριτικές χρηστών
Οι επισκέπτες του TripAdvisor μπορούν να γράψουν κριτικές για την καταχώριση, αλλά εμείς δεν εγγυούμαστε γι' αυτές.
Φωτογραφία
Μπορείτε να προσαρτήσετε μια φωτογραφία του καταλύματός σας (μόνο αρχεία .jpg, .gif ή .png) στην καταχώρισή σας, καθώς συμπληρώνετε τη φόρμα. Το μέγιστο μέγεθος για κάθε φωτογραφία είναι 5 MB.
Περιγραφή
Μπορείτε να γράψετε μια περιγραφή για να συμπεριληφθεί στην καταχώρισή σας. Περιορισμοί: Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων 500, χωρίς ετικέτες HTML, χωρίς αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ιστοσελίδων ή email και δεν επιτρέπεται η χρήση ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
Τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία της επιχείρησης περιλαμβάνονται
Καταλύματα:
Όνομα καταλύματος, διεύθυνση, ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή, ελάχιστη διαμονή, αριθμός δωματίων, τύπος καταλύματος (ξενοδοχείο, μοτέλ, B&B, κ.λπ.) και παροχές. Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, ιστότοπος) μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια Επιχειρηματική Καταχώριση – για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα TripAdvisor for Business.
Αξιοθέατα:
Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email και διεύθυνση ιστότοπου.
Εστιατόρια:
Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email και διεύθυνση ιστότοπου. Συμπεριλάβετε στην καταχώρισή σας είδη κουζίνας που προσφέρετε, τοποθεσία, μέση τιμή γεύματος, ώρες λειτουργίας και ειδικά χαρακτηριστικά.

Το TripAdvisor διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτές τις πολιτικές ανά πάσα στιγμή και να αρνηθεί ή να καταργήσει για οποιονδήποτε λόγο μια καταχώριση.