Μουσεία επιστημών (Σικελία)

Μουσεία επιστημών - Οι καλύτερες επιλογές - Σικελία, Ιταλία

Σικελία - Μουσεία επιστημών

  • Αγαπημένα των ταξιδιωτών
    Οι δραστηριότητες κατατάσσονται με χρήση δεδομένων του Tripadvisor, όπως μεταξύ άλλων κριτικές, βαθμολογίες, φωτογραφίες και δημοτικότητα.
  • Κατάταξη από τους ταξιδιώτες
    Αξιοθέατα με την υψηλότερη βαθμολογία στο Tripadvisor, με βάση τις κριτικές των ταξιδιωτών.
Τύποι αξιοθέατων
Μουσεία
Μουσεία
Βαθμολογία ταξιδιωτών
Γειτονιά
Κατάλληλο για
16 μέρη ταξινομημένα ανά αγαπημένα των ταξιδιωτών
Οι δραστηριότητες κατατάσσονται με χρήση δεδομένων του Tripadvisor, όπως μεταξύ άλλων κριτικές, βαθμολογίες, φωτογραφίες και δημοτικότητα.
Εξειδικευμένα Μουσεία • Μουσεία Επιστημών
Προσωρινά κλειστό
Εξειδικευμένα Μουσεία • Μουσεία Επιστημών
Εξειδικευμένα Μουσεία • Μουσεία Φυσικής Ιστορίας
Προσωρινά κλειστό
Μουσεία Επιστημών
Προσωρινά κλειστό
Μουσεία Επιστημών
Προσωρινά κλειστό
Εξειδικευμένα Μουσεία • Μουσεία Επιστημών
Προσωρινά κλειστό
Εξειδικευμένα Μουσεία • Μουσεία Επιστημών
Προσωρινά κλειστό
Μουσεία Φυσικής Ιστορίας • Μουσεία Επιστημών
Εξειδικευμένα Μουσεία • Μουσεία Επιστημών
Προσωρινά κλειστό
Εξειδικευμένα Μουσεία • Μουσεία Επιστημών
Προσωρινά κλειστό
Μουσεία Φυσικής Ιστορίας • Μουσεία Επιστημών
Προσωρινά κλειστό
Μουσεία Επιστημών • Μουσεία Ιστορίας
Palazzo Reale
Προσωρινά κλειστό
Εξειδικευμένα Μουσεία • Μουσεία Φυσικής Ιστορίας
Εξειδικευμένα Μουσεία • Μουσεία Φυσικής Ιστορίας
Μουσεία Επιστημών • Παρατηρητήρια και Πλανητάρια
Politeama
Προσωρινά κλειστό
Μάθετε περισσότερα γι’ αυτό το περιεχόμενο
Περιηγήσεις, δραστηριότητες και εμπειρίες με δυνατότητα κράτησης στο Tripadvisor, με κατάταξη αποκλειστικά δεδομένα του Tripadvisor όπως μεταξύ άλλων κριτικές, βαθμολογίες, φωτογραφίες, δημοτικότητα, προτιμήσεις χρηστών, τιμή και κρατήσεις που έγιναν μέσω του Tripadvisor.
Συχνές ερωτήσεις για: Σικελία