Παρατηρήσαμε ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται. Η ιστοσελίδα του TripAdvisor μπορεί να μην εμφανιστεί σωστά.
Υποστηρίζονται τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Καταχωρήστε έναν πόρο στο TripAdvisor


Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για να καταχωρήσετε τον πόρο σας στο TripAdvisor.

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Οι πληροφορίες σας

Το όνομά σας: *
Η σχέση σας με αυτή την καταχώριση:
*  (π.χ. ιδιοκτήτης, διευθυντής, διευθυντής μάρκετινγκ, κ.λπ.)
Η διεύθυνση e-mail σας: *

URL: *

Καταχώριση πληροφοριών για τον πόρο σας

Εισαγάγετε τις πληροφορίες με τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζονται στους χρήστες του TripAdvisor και τις ιστοσελίδες των συνεργατών.

Επίσημη ονομασία πόρου: *
Είδος πόρου: *
Διεύθυνση: *
Διεύθυνση (συνέχεια):
Πόλη: *
Πολιτεία ή επαρχία: *
Ταχυδρομικός κώδικας: *
Χώρα: *
Αριθμός τηλεφώνου:
*  συμπεριλαμβανομένου κωδικού περιοχής (π.χ. 000-000-0000)
Αριθμός φαξ:
    συμπεριλαμβανομένου κωδικού περιοχής (π.χ. 000-000-0000)
Διεύθυνση e-mail:
Θέση καταχώρισης:
(Εισαγάγετε τη γεωγραφική περιοχή που είναι καταλληλότερη για την καταχώρισή σας. Για παράδειγμα, αν είστε μια εταιρεία διοργάνωσης εκδρομών στο Νιου Τζέρσι αλλά διοργανώνετε εκδρομές στη Νέα Υόρκη, μπορείτε να επιλέξετε να καταχωρηθείτε στη Νέα Υόρκη.)


Επιλέξτε τη φωτογραφία σας

  • Η φωτογραφία σας πρέπει να είναι σε μορφή .gif ή .jpg format. Χωρίς περίγραμμα.
  • Οι φωτογραφίες με κάθετο προσανατολισμό (μεγαλύτερο ύψος παρά πλάτος) εμφανίζονται καλύτερα.
  • Αλλάζουμε όλες τις φωτογραφίες ώστε να έχουν μέγιστο πλάτος 150 pixel και μέγιστο ύψος 200 pixel.
  • Μην αποστέλλετε φωτογραφίες με μέγεθος αρχείου μεγαλύτερο από 100 KB.
  • Δεν δεχόμαστε λογότυπα, παρά μόνο φωτογραφίες της επιχείρησης.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Αναζήτηση" και βρείτε τη φωτογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τον υπολογιστή σας:
Μέγεθος εικόνας:

Γράψτε την περιγραφή σας

Εισαγάγετε μια περιγραφή του πόρου σας εδώ (μόνο στα αγγλικά, μέγιστος αριθμός λέξεων: 75, χωρίς HTML, χωρίς διευθύνσεις web ή διευθύνσεις e-mail, χωρίς την επιλογή "Όλα κεφαλαία"):


Υποβάλλετε αυτή την καταχώριση

* Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να βεβαιώσετε ότι είστε επίσημος εκπρόσωπος του πόρου για τον οποίο υποβάλλετε αυτή την καταχώριση και ότι οι πληροφορίες που υποβάλλατε είναι αληθείς. Όταν υποβάλλετε μια φωτογραφία, βεβαιώνετε, επίσης, ότι έχετε δικαίωμα χρήσης αυτής της φωτογραφίας στο διαδίκτυο και ότι συμφωνείτε ότι το TripAdvisor δεν ευθύνεται για τυχόν ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της φωτογραφίας σας.

Διαβάστε προσεκτικά τη φόρμα πριν την υποβάλλετε και μην πατάτε το πλήκτρο "Υποβολή" πάνω από μία φορά.Το TripAdvisor διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτές τις πολιτικές ανά πάσα στιγμή και να αρνηθεί ή να καταργήσει για οποιονδήποτε λόγο μια αίτηση καταχώρισης.