Παρατηρήσαμε ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται. Η ιστοσελίδα του TripAdvisor μπορεί να μην εμφανιστεί σωστά.
Υποστηρίζονται τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Καταχωρίστε ένα αξιοθέατο στο TripAdvisor

Το TripAdvisor παραθέτει μόνιμα αξιοθέατα τα οποία οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν από κοντά όλο το χρόνο. Το αξιοθέατο πρέπει να έχει επίσημο όνομα, διεύθυνση και δημοσιευμένο τηλεφωνικό αριθμό. Πρέπει να είναι ανοιχτό ή διαθέσιμο στους επισκέπτες σύμφωνα με ένα τακτικό πρόγραμμα. Για ημερήσιες εκδρομές και κρουαζιέρες, οι προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης, το σημείο αναχώρησης και οι προορισμοί (εφόσον ισχύουν) πρέπει να παρέχονται στον ιστότοπο ή σε έντυπο φυλλάδιο. Ισχύουν και άλλοι κανόνες: διαβάστε την πλήρη πολιτική του TripAdvisor για τις καταχωρίσεις αξιοθέατων.
Εποχιακές τοποθεσίες (π.χ. λαϊκές αγορές, υπαίθριες αγορές), στοιχεία που πωλούνται μόνο στο διαδίκτυο και υπηρεσίες, όπως μαθήματα, μπορούν να καταχωριστούν ως πόροι, όχι όμως ως αξιοθέατα

Οι πληροφορίες σας

Όνομα *
Email *
Ποιος είναι ο ρόλος σας στην επιχείρηση; *

Πληροφορίες καταχώρισης για το αξιοθέατο σας

Χώρα *
Πόλη * (πρέπει να χρησιμοποιηθεί η πραγματική γεωγραφική τοποθεσία της διεύθυνσης της επιχείρησης) *
Πολιτεία/Επαρχία/Περιφέρεια *
Φαξ
Email
Σελίδα Facebook
Κατηγορία * (Επιλέξτε την κατηγορία που περιγράφει καλύτερα αυτό το αξιοθέατο)
Προτεινόμενη διάρκεια επίσκεψης 
Τιμή εισόδου/εισιτηρίου
Περιγραφή του αξιοθέατου σας
Όριο 400 χαρακτήρων
Προσθέστε μία περιγραφή σε μία άλλη γλώσσα

Πρόσθετες πληροφορίες (προαιρετικό)

Το αξιοθέατο προσφέρει κάποιο από τα ακόλουθα;

Επιλέξτε μία φωτογραφία που θα αντιπροσωπεύει αυτή την καταχώριση

Μέγεθος εικόνας:

Υποβάλλετε αυτή την καταχώριση

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να βεβαιώσετε ότι είστε επίσημος εκπρόσωπος της επιχείρησης για την οποία υποβάλλετε αυτή την καταχώριση και ότι οι πληροφορίες που υποβάλλατε είναι αληθείς. Όταν υποβάλλετε μια φωτογραφία, βεβαιώνετε επίσης ότι έχετε δικαίωμα χρήσης της φωτογραφίας στο web και συμφωνείτε πως το TripAdvisor δεν ευθύνεται για τυχόν ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της φωτογραφίας σας
Υποβολή