Παρατηρήσαμε ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται. Η ιστοσελίδα του TripAdvisor μπορεί να μην εμφανιστεί σωστά.
Υποστηρίζονται τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Καταχωρίστε ένα κατάλυμα στο TripAdvisor

Εάν καταχωρίζετε ένα ενοικιαζόμενο, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.
Το TripAdvisor καταχωρίζει καταλύματα που προσφέρουν πολλά δωμάτια/μονάδες σε μία διεύθυνση και μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερες από μία ομάδες επισκεπτών τη φορά. Τα καταλύματα πρέπει να διαθέτουν επίσημο όνομα και διεύθυνση αλλά και διαχείριση που να είναι καθημερινά παρούσα στις εγκαταστάσεις τους. Ισχύουν και άλλοι κανόνες: διαβάστε την πλήρη πολιτική του TripAdvisor για καταχωρίσεις καταλυμάτων.

Οι πληροφορίες σας

Όνομα *
Email *
Ποιος είναι ο ρόλος σας στην επιχείρηση; *

Πληροφορίες καταχώρισης για το κατάλυμα σας

Χώρα *
Πόλη * (πρέπει να χρησιμοποιηθεί η πραγματική γεωγραφική τοποθεσία της διεύθυνσης της επιχείρησης) *
Πολιτεία/Επαρχία/Περιφέρεια *
Φαξ
Email
Σελίδα Facebook
Συνολικός αριθμός δωματίων και σουιτών *
Εύρος τιμών *
έως
Περιγραφή του καταλύματός σας
Όριο 400 χαρακτήρων
Προσθέστε μία περιγραφή σε μία άλλη γλώσσα

Πληροφορίες για το κατάλυμα σας

Ελάχιστη διαμονή *(εξαιρουμένων των αργιών)
Ασφάλεια *
Προσωπικό στις εγκαταστάσεις *
Καθαρισμός δωματίων *
Συχνότητα καθαρισμού δωματίων *
Ρεσεψιόν *
Μπάνιο *

Ανέσεις

Το κατάλυμα προσφέρει κάποιο από τα ακόλουθα;
Άλλες πληροφορίες (προαιρετικό)

Επιλέξτε μία φωτογραφία που θα αντιπροσωπεύει αυτή την καταχώριση

Μέγεθος εικόνας:

Υποβάλλετε αυτή την καταχώριση

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να βεβαιώσετε ότι είστε επίσημος εκπρόσωπος της επιχείρησης για την οποία υποβάλλετε αυτή την καταχώριση και ότι οι πληροφορίες που υποβάλλατε είναι αληθείς. Όταν υποβάλλετε μια φωτογραφία, βεβαιώνετε επίσης ότι έχετε δικαίωμα χρήσης της φωτογραφίας στο web και συμφωνείτε πως το TripAdvisor δεν ευθύνεται για τυχόν ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της φωτογραφίας σας
Υποβολή